vrijdag, 10. oktober 2008 - 17:46

Elf miljoen voor Kanaalzone Apeldoorn

Apeldoorn

De ministerraad heeft op voorstel van minister Van der Hoeven van Economische Zaken en minister Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ingestemd met het beschikbaar stellen van een bedrag van 11 miljoen euro uit het Nota Ruimtebudget ten behoeve van het project Apeldoorn Kanaalzone. Het kabinet stelt daarbij als voorwaarde dat de provincie Gelderland ook 10 miljoen euro bijdraagt.

Het project Apeldoorn Kanaalzone omvat de herstructurering van een langgerekt en sterk verouderd bedrijvengebied langs en rond het Apeldoorns Kanaal. De Kanaalzone loopt van noord naar zuid en scheidt het woongebied van Apeldoorn in twee delen. In het totale Kanaalzonegebied worden via binnenstedelijke verdichting op termijn zo’n 3.500 nieuwe woningen gerealiseerd. Daarnaast zal er 266.000 m2 bruto vloeroppervlak voor andere functies worden gerealiseerd.
Provincie:
Tag(s):