vrijdag, 30. mei 2008 - 9:04

Emme Groot voorgedragen als nieuwe burgemeester

Delfzijl

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 29 mei 2008 besloten de heer Emme A. Groot voor te dragen als de nieuwe burgemeester van Delfzijl. De heer Groot is sinds 2000 burgemeester van buurgemeente Appingedam. Daarvoor was hij wethouder van de gemeente Winschoten. Hij is geboren in Delfzijl en heeft daar zijn jeugd doorgebracht.

De vertrouwenscommissie uit de raad is unaniem tot de concept-voordracht gekomen omdat de heer Groot (als burgemeester van een buurgemeente waar veel mee wordt samengewerkt) goed bekend is met de Delfzijlster situatie, dat hij zeer toegankelijk is voor alle lagen van de bevolking en gemakkelijk contact legt.

Verder wordt de heer Groot gezien als iemand die de gevraagde aanjaagfunctie op een goede wijze kan invullen en met name in staat wordt geacht de ingezette samenwerking binnen de Eemsdelta mede te kunnen (aan)sturen. De gemeenteraad heeft het advies van de commissie overgenomen.

De aanbeveling zal worden verzonden naar de Minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties. Het besluit van de Kroon tot benoeming van de heer Groot wordt binnen enkele weken verwacht. De benoeming zal waarschijnlijk rond 1 september 2008 ingaan.
Provincie:
Tag(s):