maandag, 26. mei 2008 - 14:06

Emmen maakt zich sterk voor behoud lokale toeristische informatievoorziening

Emmen

Het College van Emmen maakt zich sterk voor het behoud van toeristische informatievoorziening binnen de gemeente. Door het faillissement van VVV Drenthe Plus dreigde de toeristische informatievoorziening in Emmen te verdwijnen. B en W steunen de Stichting Promotie Emmen die deze taak voor dit seizoen op zich wil nemen.

Deze stichting komt voort uit het Platform Toerisme. Dit is een breed platform waaraan vertegenwoordigers van het toeristisch bedrijfsleven uit Emmen deelnemen. Een afvaardiging daarvan heeft zich bereid getoond om de toeristische informatievoorziening voor het seizoen 2008 te verzorgen.

De stichting heeft de gemeente om subsidie gevraagd. Het College heeft zich bereid verklaard dit te verlenen, onder de voorwaarde dat de stichting voldoet aan de geldende subsidievoorwaarden. Er wordt nog bekeken of de huidige huisvesting van de VVV in Emmen gebruikt kan blijven worden als toeristisch informatiepunt. Zo niet, dan is er een andere mogelijkheid: het College heeft al het principebesluit genomen om de stichting huisvesting in De Lindenhof in het centrum van Emmen aan te bieden.

Ook in Drenthe is de dienstverlening veiliggesteld. Op provinciaal niveau komt er kleine organisatie, die wordt ondergebracht bij het Recreatieschap Drenthe en zorgt voor een website (www.dasnoudrenthe.nl), telefonische bereikbaarheid en informatiemateriaal.

De kosten van de oplossingen op gemeentelijk en provinciaal niveau worden gedekt uit regulier budget. De beide regelingen gelden alleen voor het toeristische seizoen 2008; in de tussentijd wordt nagedacht over de periode na dit seizoen.

Door deze oplossingen is het toeristisch seizoen 2008 voor Emmen en Drenthe verzekerd van voldoende en juiste informatievoorziening.
Provincie:
Tag(s):