donderdag, 15. mei 2008 - 11:32

Emmen pakt bewegingsachterstand aan

Emmen

De Gemeente Emmen zet zich in om meer mensen aan het sporten te krijgen. In dat kader past de deelname aan de landelijke impuls Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB). De rijksoverheid steunt Emmen met een bedrag van ruim zes ton.

Het geld is een extra stimulans om meer mensen te laten sporten en bewegen en bedoeld om sport- en beweegactiviteiten te organiseren. De impuls van het NASB past in het gemeentelijke beleid om gezondheid te bevorderen en overgewicht tegen te gaan. Het Actieplan heeft al een reeks succesvolle plannen tot bewegen ontwikkeld en van die expertise kan de Gemeente Emmen gebruik maken. Verder is er door de gemeente een koppeling te maken met de impuls Brede School, sport en cultuur.

Het NASB is een rijksregeling tussen 2008 en 2012 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, die geld en kennis beschikbaar stelt om zodoende een koppeling te maken tussen sportbeleid en volksgezondheid op gemeentelijk niveau.
Provincie:
Tag(s):