woensdag, 24. december 2008 - 21:09

Emmen verdeelt 300.000,- euro onder bewoners

Emmen

De gemeente Emmen heeft van het ministerie van Wonen, Wijken en Integratie 300.000,- euro ontvangen. Het ministerie wil dat bewoners zelf aan de slag gaan in hun dorp of wijk en heeft daarvoor geld beschikbaar gesteld. Het geld is verdeeld onder alle dorpen en wijken. Bewoners en bewonersorganisaties mogen helemaal zelf weten waaraan zij dit geld besteden en kunnen hiervoor sinds 1 december een ideekaart invullen.

De bewoners zijn op verschillende manieren opgeroepen om een idee voor hun buurt in te leveren. Hier is massaal op gereageerd. In de maand december zijn er maar liefst 400 ideeën ingediend.

Op dit moment wordt uitgezocht om wat voor ideeën het allemaal gaat. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat er ideeën zijn ingediend die al op de uitvoeringslijst van de gemeente staan en dus al gaan gebeuren. Ook zijn er door verschillende inwoners vergelijkbare ideeën ingediend. En voor sommige ideeën is het nodig dat een opzichter ter plekke de situatie gaat bekijken en met een aannemer in gesprek moet over de wijze van uitvoering en de kosten. Alle indieners van ideeën hebben hier een brief over ontvangen.

Ideekaarten kunnen nog tot en met 31 maart 2009 ingediend worden.
Provincie:
Tag(s):