maandag, 10. maart 2008 - 19:13

Energie- en milieubeleidsverklaring ondertekend

Assen

Maandag hebben gedeputeerde Henk Baas (ChristenUnie) en directeur-secretaris Annette Imhof van de provincie Drenthe een energie- en milieubeleids-verklaring ondertekend. Hierin zijn de intenties onderschreven om binnen het provinciehuis bewuster om te gaan met milieu en energie.

De beleidsverklaring vormt de basis van het interne energie- en
milieumanagementsysteem van de provincie Drenthe.

Energie- en milieumanagement is een manier om de milieubelasting van een organisatie te verminderen. Dit gebeurt onder andere door energie en milieu een aandachtspunt te laten zijn in alle beslissingen die genomen worden bij de bedrijfsvoering.

In 2007 is geïnventariseerd welke milieuaspecten binnen de provincie relevant zijn. Hieraan zijn prioriteiten toegekend en acties geformuleerd. In het komende jaar zullen verschillende acties uitgevoerd worden om medewerkers bewust te maken van de hoeveelheid energie die ze gebruiken om het werk uit te voeren en om duidelijk te maken op welke manier besparingen doorgevoerd kunnen worden.

Het project European Energy Trophy loopt van 1 september 2007 tot 31 augustus 2008 en is ook binnen het provinciehuis een van de energie- en milieubewustwordingsmaatregelen voor 2008. De Energy Trophy is een competitie waarbij 600 kantoorgebouwen in Europa met elkaar de strijd aangaan om zo veel mogelijk energie te besparen.

In Nederland doen ongeveer 20 kantoren mee, waaronder ook de provincie Groningen, NAM, Rabobank Limburg en het hoofdkantoor van NS.
Provincie:
Tag(s):