donderdag, 4. september 2008 - 8:40

Energiebedrijven rekenen teveel voor transport

Arnhem

Huishoudens en zakelijke afnemers van energie betalen meer dan één miljard euro te veel voor het transport van elektriciteit en gas. Dat is per huishouden honderd euro extra, bovenop de toch al gestegen energierekening. Ontoelaatbaar, vindt onder meer Aedes. Dat geld moet terug naar de klant.

Samen met de Woonbond, Vereniging Eigen Huis, Consumentenbond, FME-CWM, MKB Nederland en VEMW vraagt Aedes de Tweede Kamer om een onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar de effectiviteit van de huidige tariefregulering door de NMa.

De Nederlandse Mededingsautoriteit (NMa) maakt volgens deze organisaties te weinig gebruik van de wettelijke bevoegdheden die het heeft om de tarieven te verlagen. Pas in 2010 gaan de afnemers volgens de NMa redelijke tarieven betalen. De afnemersorganisaties willen dat het geld eerder terugkomt door een verlaging van de tarieven.

De NMa heeft in 2007 geconcludeerd dat regionale beheerders van gas- en elektriciteitsnetten superwinsten incasseren, bovenop het redelijk geachte rendement. Zo werd alleen al in 2004 en 2005 ruim 400 miljoen euro te veel bij afnemers in rekening gebracht. Ook in 2006 en 2007 blijken er bovenredelijke winsten te worden behaald.

Deze bedragen worden doorberekend omdat de boekhoudkundige waardering van de netten te hoog is. De NMa zou daarop de methode voor deze waardering herzien. Tot op heden is daar nog niets van gemerkt, zodat de netbeheerders superwinsten ten koste van de energieconsument kunnen behalen.
Provincie:
Tag(s):