donderdag, 29. mei 2008 - 9:36

Enquête over plannen voor het Van Lyndenpark

Beetsterzwaag

In Beetsterzwaag wordt binnenkort een bijzonder woonproject ontwikkeld: het plan Van Lyndenpark. Op donderdag 5 juni 2008 wordt in Huize Lyndenstein het schetsplan aan de inwoners van Beetsterzwaag gepresenteerd. Daarna heeft men de gelegenheid om via een enquête een mening over twee architectonische ontwerpen te geven.

Het plan Van Lyndenpark ligt in een bosrijke omgeving, ten noorden van revalidatiecentrum Lyndenstein. Randvoorwaarde voor het nieuwe plan is dat rekening gehouden moet worden met kenmerken van het gebied. In 2007 is Khandekar Stadsontwerp & Landschapsarchitectuur uitgenodigd voor het maken van een stedenbouwkundig plan.

Daarbij is ondermeer ook ingehaakt op de identiteit van Beetsterzwaag, waaronder het historische en authentieke karakter van het dorp. Daarnaast wordt uitdrukkelijk rekening gehouden met de bosstructuur. Hierdoor wordt een unieke woonomgeving gecreëerd.
Provincie:
Tag(s):