dinsdag, 22. januari 2008 - 14:11

Ernstig verwaarloosde woning ontruimd

Oldenzaal

Op maandag 21 januari is in opdracht van de gemeente Oldenzaal een huis aan de Meeuwenstraat ontruimd. Uit oogpunt van veiligheid en om gezondheidsredenen achtte het college van B&W ingrijpen noodzakelijk. Dit heeft de gemeente bekendgemaakt.

De komende dagen worden huis, tuin en schuur gereinigd waarmee een einde wordt gemaakt aan een onveilige leefsituatie. Daarna kunnen de bewoners terugkeren in hun woning. De bewoners worden tijdens de werkzaamheden elders ondergebracht.

Diverse instanties, zoals Mediant, Carint, GGD, politie Twente en de gemeente, maken zich zorgen over de leefomstandigheden in de woning. Er is sprake van risico’s voor de volksgezondheid en de brandveiligheid is in het geding.

De bewoners zijn niet ingegaan op verzoeken om iets te doen aan de onhygiënische en onveilige leefsituatie in en om de woning. Het college van B&W past bestuursdwang toe om in te kunnen grijpen.

De komende dagen worden huis, tuin en schuur schoongemaakt en onveilige situaties opgeheven. Hiermee wordt niet alleen voor de bewoners maar ook voor omwonenden een veilige en schone leefsituatie gecreëerd. Vanuit deze veilige situatie kunnen hulpverlenende instanties de bewoners in de toekomst begeleiden.
Provincie:
Tag(s):