woensdag, 6. februari 2008 - 17:37

ESF-subsidie voor laaggeschoolde werknemers

Staatssecretaris Aboutaleb van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft ruim 53 miljoen euro verstrekt aan 34 Europees Sociaal Fonds (ESF)-projecten. Deze subsidie is bedoeld voor projecten die zich richten op scholing, training en Elders Verworven Competenties (EVC)- trajecten van naar verwachting 77.500 deelnemers.

Aboutaleb vindt het belangrijk dat ook mensen die al een baan hebben zich blijven ontwikkelen om aantrekkelijk te blijven voor de arbeidsmarkt. Bedrijven en overheidsinstellingen kunnen de subsidies gebruiken om werknemers scholing te laten volgen waardoor ze zich ook makkelijker kunnen aanpassen aan veranderingen op de arbeidsmarkt.

Bij de beoordeling van de projecten die een aanvraag hebben ingediend is onder meer gelet op de doelgroep, bijvoorbeeld gedeeltelijk arbeidsgeschikten, jongeren tot 24 jaar of ouderen vanaf 45 jaar. Daarnaast is er gekeken of projecten de hele sector dienen of dat zij maar op één bedrijf gericht zijn.

In totaal zijn 314 aanvragen ingediend waarvan aan 34 projecten subsidie verleend is.
Categorie:
Tag(s):