zondag, 14. december 2008 - 20:53

Eurlings wil geen verder onderzoek spoorlijn

Breda

Minister Eurlings vind het niet nodig om een eventuele spoorverbinding tussen Breda en Utrecht verder te onderzoeken. Naar aanleiding van een recent gehouden audit blijken de kosten van ruim 3.5 miljard niet op te wegen tegen de baten. De gemeente Breda vind dat er te weinig naar de voordelen voor het millieu en de positie van de Brabantse stad is gekeken.

De gemeente Breda is van mening dat er fors op de aanlegkosten kan worden bespaard als ervoor gekozen wordt om de spoorlijn gelijktijdig te plannen met de vebreding van de A27. De A27 blijft ook in de toekomst een drukke noord-zuidverbinding. In de optiek van de gemeenten blijft capaciteitsuitbreiding noodzakelijk maar zou de spoorlijn enige verlichting kunnen brengen.

Met een brief met een uiteenzetting van de voordelen aan de minister van V&W hoopt men hem op andere gedachten te brengen.
Provincie:
Tag(s):