donderdag, 3. april 2008 - 19:14

Eurlings:"Extra beveiligde parkeerplaats voor vrachtwagens in Venlo"

Den Haag

Minister Eurlings heeft vandaag in overleg met de Tweede Kamer toegezegd
dat er bij Venlo een extra beveiligde parkeer- en overnachtingplaats voor
vrachtautochauffeurs komt. De Kamer dringt er sterk bij hem op aan zich
meer in te spannen tegen vrachtauto overvallen. De bewindsman had aanpak
van de twintig onveiligste parkeerplekken voor vrachtauto’s al in de
planning staan. Het bedrijfsleven in de regio, Kamer van Koophandel
Limburg, MKB Limburg, LWV, EVO, Transport en Logistiek Nederland en Les
Routiers Européens zijn opgelucht dat de minister de veiligheidsproblematiek bij Venlo gaat aanpakken.

De minister zal zeer binnenkort met de burgemeester van de gemeente Venlo
en de provincie gaan praten over het verbeteren van de veiligheidssituatie
bij het knooppunt Venlo. Daarbij wordt gekeken naar het aanbrengen van
hekken, slagbomen en betere verlichting.

De regio Venlo levert als logistieke hotspot een belangrijke bijdrage aan
de ontwikkeling van de Nederlandse economie. De regio is dé
vestigingsplaats voor internationale én nationale logistieke bedrijven.
Echter, in de afgelopen periode heeft deze regio veel last van
transportcriminaliteit, een ongewenste situatie. Venlo heeft zelfs de
twijfelachtige eer om hoog genoteerd te staan in de top 20 van minst
veilige parkeerplaatsen. Het imago van de regio Venlo als een veilige
logistieke regio komt daardoor steeds meer in het geding.

De brief van de minister over de aanpak van 20 probleemlocaties biedt voor
de regio aanknopingspunten. De over deze 20 locaties te verdelen €10
miljoen, uitsluitend voor licht- en zichtmaatregelen, biedt voor de
problematiek in de regio Venlo echter onvoldoende soelaas.

Het bedrijfsleven heeft zich in goede samenwerking met de Gemeente Venlo,
Provincie en Rijkswaterstaat sterk gemaakt om de nijpende problematiek aan
te pakken. Het bedrijfsleven is dan ook blij dat de minister gehoor geeft
aan hun verzoek om een herinrichting van het grensemplacement aan de A67 en het aanwijzen van de regio Venlo als een van de twee experimentlocaties
voor openbaar beveiligd parkeren.
Provincie:
Tag(s):