donderdag, 13. maart 2008 - 19:37

Eurlings:'IJzeren Rijn door Meinweg geen optie'

Weert

Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat (VWS) heeft in zijn brief van 11 maart aan de Tweede Kamer en op donderdag 13 maart in het Algemeen Overleg (AO) met de Vaste Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat laten weten: “het te waarderen als de regio Weert een gemeentelijke visie ontwikkelt op een aanvaardbare inpassing van de IJzeren Rijn door de gemeenten Cranendonck, Weert en Leudal�.

De drie gemeenten en de provincie Limburg zijn bereid dit “verdiepingsonderzoek� uit te voeren in combinatie met een brede verkenning van de spoorzone in de gemeente Weert. Uitgangspunt voor de Vaste Kamercommissie is dat een IJzeren Rijn over het historisch tracé alleen uitvoerbaar is als leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid in de steden en dorpen blijft gewaarborgd en de ontwikkelmogelijkheden van de spoorzone in Weert tenminste behouden blijven. In het verdiepingsonderzoek worden aspecten als spoordoorsnijdingen en benutting van niet meer gebruikte rangeerterreinen betrokken.

Eurlings heeft in het overleg met de Vaste Kamercommissie duidelijk gemaakt een realistische inbreng vanuit de regio te ondersteunen en ook zeer serieus te nemen. Op basis van deze gemeentelijke visie (verdiepingsonderzoek) wil hij daarna in overleg treden met de gemeentebesturen van Weert, Leudal en Cranendonck.

De minister heeft de Vaste Kamercommissie ook laten weten dat een IJzeren Rijn door het Meinweg-gebied geen optie meer is. De Commissie van Onafhankelijke Deskundigen (COD) neemt in haar adviezen aan beide regeringen (België en Nederland) een aansluiting op naar Duitsland langs de N280/BAB52. Ook wil de minister serieus kijken naar personenvervoer tussen het Roergebeid en Antwerpen via Weert.

Het verdiepingsonderzoek IJzeren Rijn zal in juni 2008 beschikbaar komen en door de regio zowel aan de Minister als aan de leden van de Tweede Kamer worden aangeboden.
Provincie:
Tag(s):