woensdag, 29. oktober 2008 - 20:53

Europa hoog op Drentse bestuursagenda

Regio

Gedeputeerde Rob Bats (VVD) gaat met de Drentse gemeenten nauw samenwerken op het terrein van Europa. Dit heeft hij afgesproken met de Drentse burgemeesters tijdens een eerste Drents Bestuurlijk Overleg Europa. Het college van GS wil op deze manier de krachten bundelen om zo actief te zijn naar Brussel en naar Europese spelers in Den Haag.

De partners gaan onder meer informatie uitwisselen over internationale activiteiten en inhoudelijke discussie voeren over Europese thema’s. Met dit initiatief voor een vast overlegorgaan is het thema Europa hoog op de Drentse bestuursagenda gezet. Rob Bats is gekozen tot voorzitter van het overleg; burgemeester Jan Westmaas van de gemeente Meppel is plaatsvervangend voorzitter. Ook de statenwerkgroep DrEUn, het Drents Europa Netwerk, is in het overleg vertegenwoordigd.
Provincie:
Tag(s):