vrijdag, 14. november 2008 - 17:00

Europa in Flevoland - Flevoland in Europa

Lelystad

Flevoland heeft in de periode 2000-2006 zo’n 154 miljoen euro aan Europese subsidie ontvangen. Dit heeft geleid tot een investeringsimpuls van rond de 700 miljoen euro voor Flevoland.

Ook het vorige Europese programma 1994-1999 mag zeer succesvol worden genoemd. Flevoland heeft destijds zo’n 350 miljoen gulden gekregen en dit heeft geleid tot een investeringsimpuls van 1,2 miljard gulden.

De laatste 15 jaar is de werkgelegenheid gekoppeld aan de Europese projecten gestegen met ca. 40.000 arbeidsplaatsen. Zeven toonaangevende Flevolandse projecten zijn bekroond met een award in verschillende categorieën. Dit is de uitkomst van de officiële afsluiting van het Europees programma: ‘Europa in Flevoland - Flevoland in Europa’ in het Agora theater te Lelystad, dat op 12 november in Lelystad plaatsvond.

Flevoland heeft de afgelopen jaren een bijzondere status in Europa gehad. Als enige regio in Nederland was de provincie aangemerkt als zogenaamd Doelstelling 1 gebied. Er was een sociaal economische ontwikkelingsachterstand, vooral veroorzaakt door de werkgelegenheid die zich nog op het ‘oude land’ bevond.

Dankzij de Europese investeringen heeft Flevoland forse multipliers weten te bereiken. Inmiddels heeft Flevoland geen status meer als Doelstelling 1 gebied, maar trekt zij samen op met de hele Randstad (vier provincies en vier grote steden).

Voor de periode 2007-2013 maakt zij onderdeel uit van het Operationeel Programma Landsdeel West (OP-West). Voor de hele Randstad stelt de Europese Commissie zo’n 310 miljoen euro beschikbaar waarbij Flevoland op zo’n 35 miljoen euro kan rekenen.

Andries Greiner, gedeputeerde Europa Landsdeel Programma West: “Flevoland heeft veel aan Europa te danken, waar de rijksoverheid ons op dat moment eigenlijk liet zitten. Dat we met de Europese gelden zoveel hebben kunnen doen voor de Flevolandse economie overstijgt ieders verwachtingen.

Mede dankzij Europa heeft de jongste provincie van Nederland nu een meer evenwichtige regionale economie.� Alejandro Checchi Lang, Directeur DG Regio van de Europese commissie gaf aan dat Flevoland een voorbeeld is voor andere Europese regio’s. “Flevoland heeft dankzij een gestructureerde aanpak laten zien hoe een zwakke regio in 15 jaar tijd zich, mede dankzij Europees geld, kan ontwikkelen tot een sterkere samenleving en regionale economie.�

Winnaars awards
Er zijn zeven awards uitgereikt aan de meest toonaangevende projecten die met Europees geld mogelijk zijn gemaakt. In de categorie Stedelijke ontwikkeling heeft het Drukpunt op Urk gewonnen. In het Drukpunt werken mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking binnen de Urkse visserij.

In de catergorie Landelijk gebied werd de award uitgereikt aan Biogas Flevoland. Door middel van biogasinstallaties wordt groene energie opgewekt.

De award voor Leader+ (regeling voor plattelandsvernieuwing) is gewonnen door het Multifunctioneel Centrum Espel. De dorpskerk is verbouwd tot muli-functioneel centrum waar vele dorpsfuncties samenkomen.

Accres is de winnaar geworden van de categorie Versterking productiestructuur. Zij hebben een toepassingscentrum voor duurzame energie en grondstoffen gerealiseerd.

Het Quality Centre uit Almere is de winnaar geworden van de investeringsregeling voor Midden en Klein Bedrijf (IPR-MKB-regeling). In dit centrum zijn verschillende functies samengebracht van kinderopvang, business club tot vergaderfaciliteiten waardoor werk en privé gemakkelijker te combineren zijn.

De award voor de milieu-en innovatieregeling (TMI-regeling) is gegaan naar Emotional Brain dat een zeer vernieuwend diagnosesoftware programma heeft ontwikkeld.

In de categorie Arbeidsmarkt en sociale samenhang is de Flevodrome awardwinnaar geworden. Dit is een leer-werkbedrijf voor jongeren met gedrags- en motivatieproblemen.
Provincie:
Tag(s):