zondag, 25. mei 2008 - 20:28

Europese Unie wil maatregelen tegen kinderarbeid

Den Haag

De Europese ministers van Buitenlandse Zaken gaan bekijken of het mogelijk is producten van de markt te weren die met de ergste vormen van kinderarbeid worden gemaakt. Daartoe zullen ze op initiatief van minister Verhagen in Brussel maandag 26 mei opdracht geven aan de Europese Commissie. Wereldwijd werken 200 miljoen kinderen, vaak onder zeer slechte omstandigheden.

"Het heeft veel inspanning gekost mijn collega's te overtuigen, maar dit is een doorbraak waar ik heel blij mee ben. Een kind hoort niet te werken, maar moet kind kunnen zijn. Het moet kunnen leren en spelen," aldus minister Verhagen. "Dat is óók goed voor het land waar het leeft. Elk kind moet kunnen uitgroeien tot de geschoolde werknemer en mondige burger die nodig is voor welvaart en ontwikkeling. Dit is een eerste stap. De Nederlandse regering zal blijven hameren op vervolgstappen."

De Europese ministers zullen de Commissie vragen na te gaan wat de invloed is van positieve prikkels op de verkoop van producten waaraan geen kinderarbeid te pas komt en te bezien welke stappen het bedrijfsleven zelf kan nemen om helderheid te verschaffen over de productiewijze, ook voor de klant.

De ministers willen dat de Europese Commissie snel met de betrokken landen gaat onderhandelen over ondertekening en naleving van de internationale Conventies over kinderarbeid. Naast deze politieke dialoog willen de ministers naar een systeem van straffen en belonen.

In ‘Naar Een Menswaardig Bestaan’, zijn eind vorig jaar verschenen mensenrechtenstrategie voor het buitenlands beleid, kondigde minister Verhagen aan dat Nederland het voortouw zou nemen bij het bestrijden van kinderarbeid.

Kinderarbeid is een harde realiteit in het leven van meer dan 200 miljoen kinderen. Driekwart is slachtoffer van de ergste vormen van kinderarbeid, zoals prostitutie, slavernij of kinderhandel.
In het VN-kinderrechtenverdrag (1989) staat dat kinderen moeten worden beschermd tegen economische uitbuiting en dat zij geen werk mogen verrichten dat schadelijk is voor hun gezondheid en ontwikkeling.
De verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie ILO bepalen dat kinderarbeid verboden is zolang kinderen leerplichtig zijn of als het hun gezondheid schaadt.

Hoewel deze verdragen door een groot aantal landen zijn geratificeerd, is de naleving slecht. Vaak is er geen minimumleeftijd voor werknemers. Als er wel een minimumleeftijd bestaat, wordt er veelal niet op toegezien. Vaak is er ook geen toezicht op de arbeidsomstandigheden van kinderen en blijven overtredingen onbestraft.
Provincie:
Tag(s):