dinsdag, 24. juni 2008 - 14:21

Evacuatie bewoners wijk Noorderplassen-Oost

Lelystad

Brandweer Flevoland heeft woensdag 25 juni een grootschalige multidisciplinaire oefening georganisserd voor de verschillende hulpverleningsdiensten in Flevoland.

Kijk voor een uitgebreide fotoreportage op Blikop112.nl

Overstroming
Dit jaar wordt vanuit de Leidraad Maatramp ramptype 14 “Overstromingen� beoefend. De keuze voor dit ramptype is onder andere gemaakt naar aanleiding van de, door de regering op landelijk niveau ingestelde, Taskforce Management Overstromingen.

De Flevolandse polder kán in de toekomst te maken krijgen met overstromingen. De hulpverleningsdiensten kunnen daar dus maar beter op voorbereid zijn. En voorbereiden betekent in dit geval: gezamenlijk oefenen.

Woensdagavond 25 juni a.s. is een groot deel van het gebied op en rond de Almeerse Noorderplassen oefenterrein voor Flevolandse brandweer, politie, ambulancediensten, GHOR-afdeling GGD, Rode Kruis en het Waterschap. In het kader van de toenemende civiel-militaire samenwerking is ook het Ministerie van Defensie bij de oefening betrokken. De algehele coördinatie van de oefening berust bij Brandweer Flevoland.

Aan de hand van een realistisch oefenscenario oefenen deze diensten gezamenlijk een grootschalige evacuatie bij hoog water. Inzet van deze oefening is het op juiste wijze coördineren van de hulpdiensten, het beoefenen van procedures bij grootschalig optreden en multidisciplinair samenwerken. In totaal zijn meer dan 300 hulpverleners, 125 “slachtoffers�, 88 voer- en vaartuigen en 2 helikopters bij deze oefening betrokken.

Uniek
Uniek is de enthousiaste medewerking van een groot aantal Almeerse burgers. Bij een belangrijk onderdeel van de oefening, de zogenoemde ‘evacuatie over land’, worden bewoners van de wijk Noorderplassen-Oost daadwerkelijk uit hun woningen geëvacueerd.

Langzaamaan stijgt het waterpeil -fictief- en evacueren vanaf land is niet langer mogelijk. Helikopters van Marine en Luchtmacht zullen vervolgens in samenwerking met de hulpdiensten de evacuatie vanaf het water beoefenen. De gemeente Almere levert eveneens een belangrijke bijdrage aan de oefening. Zij oefent gelijktijdig haar gemeentelijke processen.

Een deel van de wijk Noorderplassen-Oost wordt tijdens de oefening voor het verkeer afgesloten. Bewoners zijn daarover geïnformeerd.

Jaarlijks wordt vanuit de Leidraad Maatramp een ramptype beoefend dat van toepassing kan zijn op het primaire verzorgingsgebied van de verschillende hulpverleningsdiensten in Flevoland. In 2007 werd de snelweg A6 afgesloten voor een grootschalige hulpverleningsoefening.
Provincie:
Tag(s):