vrijdag, 25. juli 2008 - 13:28

EVO: ‘Kabinet moet import van goederen makkelijker maken’

Amsterdam

Verladersorganisatie EVO wil dat het kabinet vaart zet achter het vergemakkelijken van de import van goederen. Controles van de goederenstroom leiden nu nog tot veel vertragingen. Volgens EVO kunnen er miljoenenbesparingen gerealiseerd worden wanneer controlediensten beter samenwerken.

Bijvoorbeeld door douane-, milieu- en veterinaire controles op goederen op hetzelfde moment plaats te laten vinden. Dit schrijft EVO vrijdag 25 juli in een brief aan staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken. EVO roept de overheid op om zich te blijven inzetten voor verdere verbetering en afstemming van invoerprocedures.

Met behulp van slimme ICT kunnen controles veel efficiënter verlopen dan nu het geval is. Bij de controle en het toezicht op de goederenstroom zijn vanuit de overheid nu tal van verschillende diensten betrokken.

In de werkwijze van deze diensten wordt naar de mening van EVO echter nog onvoldoende gebruik gemaakt van de mogelijkheden die ICT biedt. Op initiatief van het Ministerie van Economische Zaken is daarom een speciaal demo-automatiseringsprogramma ontwikkeld dat de systemen van verschillende diensten met elkaar verbindt.

Hierdoor hoeven bedrijven dezelfde gegevens niet steeds weer opnieuw in elk systeem in te voeren. Dit betekent een enorme besparing in de administratieve lasten voor het importerend bedrijfsleven. Het systeem maakt het bovendien mogelijk om goederen te volgen, zodat een ondernemer met een druk op de knop kan zien wanneer zijn zending aankomt.

De Europese Commissie en de Wereld Douane Organisatie pleitten eerder voor de invoering van één overheidsloket bij de invoer van goederen, de zogeheten Single Window of One Stop Shop. Dit loket moet van de Europese Commissie in 2010 zijn geïmplementeerd. Volgens EVO is een strakke regie vanuit het kabinet nodig wil Nederland deze datum halen.

De Single Window is één overheidsloket waarmee een bedrijf te maken heeft bij een internationale goederentransactie vóór de nakoming van al zijn verplichtingen tegenover de verschillende overheidsdiensten (Douane, veiligheid, milieu, economie, enz.).

Invoering van zo’n loket zorgt ervoor dat handel gemakkelijker wordt en leidt bovendien tot aanzienlijke kostenbesparingen omdat goederen sneller worden ingevoerd. Voor de overheid ligt het belang bij een sterk verbeterde dienstverlening en het terugdringen van handhavingskosten.

Momenteel loopt er al een pilot met versnelde afhandeling van veterinaire controles in de Rotterdamse haven. Deze pilot levert naar verwachting alleen al voor de veterinaire import een besparing van 3-5 miljoen euro op. Er bestaan bovendien vergevorderde plannen voor een vergelijkbaar project op het gebied van gevaarlijke stoffen.
Provincie:
Tag(s):