vrijdag, 15. augustus 2008 - 13:25

EVO: ‘Kabinet moet kansen nachtelijke distributie benutten'

Amsterdam

Grootschalige proeven met distributie van steden in de late avond- en ochtenduren hebben geleid tot minder files, minder milieubelasting en een betere verkeersveiligheid. Vreemd genoeg stopt de overheid met het stimuleren van deze succesformule. EVO wil dat het Ministerie van VROM deze proeven alsnog mogelijk maakt zodat distributie in deze uren landelijk kan worden uitgerold.

Het succes van de pilots heeft ertoe geleid dat verschillende bedrijven al hebben geïnvesteerd in stille voertuigen en opleidingen. Daardoor kunnen zij steden bevoorraden buiten de spits, zonder dat omwonenden hier last van ondervinden. Gemeenten waar de pilots zijn uitgevoerd hebben dan ook al aangegeven de pilots te willen uitbreiden met nieuwe winkels en supermarktketens.

EVO vindt het onbegrijpelijk dat de stimuleringsmiddelen waarmee de pilots gefinancierd konden worden, nu plotseling ophouden te bestaan. Het succes van de aanpak is bewezen.

Het is een illusie dat bedrijven zonder hulp van buitenaf erin slagen gemeenten te overtuigen dat zij bevoorrading in de nachtelijke uren mogelijk kunnen maken. Zonder een projectmatige begeleiding vanuit bijvoorbeeld SenterNovem en EVO zal nachtelijke distributie niet van de grond komen.

Sinds 2007 lopen er pilots in 25 grote gemeenten waarbij nachtdistributie wordt toegepast met bedrijven en (eigen) vervoerders die beschikken over stil materieel. Eerste onderzoeken hebben uitgewezen dat invoering van deze zogeheten dagranddistributie door supermarkten gezamenlijk al leidt tot een reductie van 1,5% van het totaal aantal voertuigkilometers.

De effectievere inzet van materieel en personeel kan volgens EVO een totale besparing van maar liefst 58 miljoen euro per jaar opleveren. Een grote landelijke keten kan zo ruim 1,1 miljoen liter brandstof besparen. Dit levert weer een positieve bijdrage aan de luchtkwaliteits- en CO2-problematiek.
Provincie:
Tag(s):