donderdag, 20. november 2008 - 13:47

Excursie over ontwikkelingen in bodemsanering

Apeldoorn

Op woensdag 26 november houdt de gemeente Apeldoorn een excursie over ontwikkelingen op het gebied van bodemsanering. Tijdens een fietstocht van het station Apeldoorn naar Ugchelen besteden medewerkers van de gemeente aandacht aan grondwaterbeheer, stimulering van het gebruik van bodemenergie en natuurherstel.

Belangstellenden kunnen zich tot uiterlijk 21 november aanmelden per mail: o.prevo@apeldoorn.nl.

De excursie wordt gegeven in het kader van de week van de bodem van 26 november tot 03 december 2008. Tijdens deze week worden er landelijk verschillende activiteiten georganiseerd om het belang van de bodem voor onder andere voldoende voedsel, natuur, klimaat- en waterbeheer te benadrukken. De week van de bodem is een initiatief van het ministerie van VROM, een aantal provincies en gemeenten.

Voor meer informatie over de week van de bodem staat op www.bewustbodemgebruik.nl.
Provincie:
Tag(s):