dinsdag, 7. oktober 2008 - 9:52

Executieactie

Door de politie is een executieactie gehouden. Dit is op maandagmiddag en avond gebeurd in de gemeenten Dongeradeel, Kollumerland, Dantumadeel, Achtkarspelen, Boarnsterhim en Tytsjerksteradiel.

Deze actie is bedoeld om mensen te bezoeken die nog boetes hebben openstaan of een gevangenisstraf moeten uitzitten. In totaal werd er voor €2138 aan openstaande boetes betaald, en werden vier personen aangehouden i.v.m. de gevangenisstraf die zij nog moeten uizitten.
Provincie:
Tag(s):