woensdag, 23. juli 2008 - 18:44

Exoten woekeren in sloten

Zeeland

Sinds enkele maanden heeft waterschap Zeeuwse Eilanden last van de Grote waternavel en de Waterteunisbloem. Last, omdat deze exoten zo kunnen woekeren dat de waterdoorstroming belemmerd wordt. Het waterschap vraagt burgers bij herkenning van de waterplanten, dit te melden.

Terwijl andere waterschappen in Nederland al jaren worstelen en veel geld uitgeven om de overlast van de exoten te beperken, is het voor Zeeuwse Eilanden vrijwel nieuw. Op locaties in Middelburg, Baarland en natuurgebied Oranjezon zijn de waterplanten gesignaleerd. Door de plan-ten, die overigens niet giftig zijn, tijdig te verwijderen kan overlast voorkomen worden.

De grote waternavel. Dit is een opvallende verschijning door zijn grote parapluvormige groene bladeren. Daar kunnen ze hele dekens vormen over het water met alle gevolgen van dien. Overigens is in 2002 de han-del, maar ook het bezit verboden onder de flora- en faunawet.

De Waterteunisbloem met zijn spatelvormig blad en heldergele bloemetjes, lijkt deze op de (gewone) Teunisbloemen.

Foto's van beide plantsoorten zijn te vinden op http://www.wze.nl
Provincie:
Tag(s):