donderdag, 18. september 2008 - 12:24

Experiment met het rapen van Japanse oesters

Den Haag

Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) laat een proef uitvoeren met het op commerciële basis handmatig rapen van Japanse oesters in de Waddenzee.

De bedoeling van het experiment is om te onderzoeken in hoeverre deze activiteit een bijdrage kan leveren aan het kleinschalig historisch medegebruik van de visserij in de Waddenzee. Daarnaast wil Verburg onderzoeken welk effect het wegrapen van de oesters heeft op de natuur.

De Japanse oester is een uitheemse soort, dat wil zeggen, een soort die van nature niet in Nederland voorkomt. De soort is in Nederland geïntroduceerd om de oesterkweek te stimuleren nadat in de winter van 1962/1963 een oesterziekte had huisgehouden onder de inheemse platte oester. Sindsdien heeft de Japanse oester zijn stek gevonden in de Zeeuwse wateren en in de Waddenzee. De Japanse oester is groter dan de platte oester. Hij is eetbaar, zowel rauw als bereid. Vogels kunnen hem niet eten omdat de schelp van de Japanse oester zo hard is dat ze deze niet open krijgen.

Het experiment duurt vier jaar en er kunnen maximaal vijftien visser aan deelnemen. Er komen niet meer dan drie locaties in de Waddenzee in aanmerking. Het experiment is bedoeld als aanvulling op andere kleinschalige visserijactiviteiten van beroepsvissers in dat gebied. Het is niet de bedoeling dat het aantal vissers op de Waddenzee groter wordt. Alleen vissers die een handkokkelvergunning of een visvergunning hebben op de Waddenzee kunnen in aanmerking komen voor deelname aan de proef. Zij moeten hiervoor een bedrijfsplan indienen bij het ministerie van LNV. Deelnemers aan het experiment moeten het ministerie informeren over de economische resultaten. Minister Verburg zal de ecologische effecten van de proef onderzoeken. Geselecteerde deelnemers moeten bij de provincie Friesland een vergunning op basis van de natuurbeschermingswet aanvragen. En – afhankelijk van het gebied waar precies geraapt gaat worden – is een ontheffing op basis van de visserijwet nodig.
Provincie:
Tag(s):