dinsdag, 30. september 2008 - 20:35

Experimenten om hinder rond Schiphol te beperken definitief

Schiphol

Het merendeel van de hinderbeperkende experimenten rond Schiphol blijkt succesvol. Daarom worden deze experimenten verlengd totdat ze structureel in regelgeving zijn verankerd. Dat schrijven de ministers Eurlings (Verkeer en Waterstaat) en Cramer (VROM) in een brief aan de Tweede Kamer.

In oktober 2007 zijn in het zogenaamde Alders-overleg door betrokken partijen rondom Schiphol afspraken gemaakt over de korte termijn ontwikkeling van de luchthaven (tot 2010). De partijen in het Aldersoverleg zijn Schiphol, Luchtverkeersleiding Nederland, KLM, regionale bestuurders en een delegatie van bewonersvertegenwoordigers. Onderdeel van de afspraken was het uitvoeren van experimenten om de hinder van de luchthaven voor omwonenden te beperken. In november 2007 zijn er negen experimenten gestart. De experimenten hadden betrekking op andere vliegroutes, nachtvluchten en aangepast baangebruik.

Over de effecten van deze experimenten heeft de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS) geadviseerd aan ministers Eurlings en Cramer. De experimenten zijn op verschillende punten geëvalueerd om de effecten op de verdeling over en de effecten op omwonenden te bepalen. Op basis van deze evaluatie is het merendeel van de experimenten door de CROS positief beoordeeld.

Het CROS advies is door ministers Eurlings en Cramer overgenomen. Dit betekent dat het merendeel van de experimenten in de regelgeving wordt opgenomen zodat deze in de toekomst blijvend uitgevoerd kunnen worden. Tot die tijd worden de experimenten verlengd. De ministers zien de experimenten als een positief resultaat van de samenwerking rondom Schiphol en waarderen dan ook de inzet die alle partijen hiervoor hebben geleverd.

Over twee experimenten kan het CROS nog geen definitieve uitspraak doen en adviseert daarom deze experimenten met een jaar te verlengen. Het experiment parallel starten is reeds in juni afgerond en wordt dus niet verlengd.
Provincie:
Tag(s):