vrijdag, 16. mei 2008 - 20:48

Experts maken zich sterk tegen voortijdig schoolverlaten

Almere

Zo’n 100 experts bezochten op 15 mei 2008 de Almeerse expertmeeting voortijdig schoolverlaten (VSV). De onderwijsprofessionals kregen een presentatie over de resultaten van het werk van de Taskforce VSV. De verschillende organisaties in Almere die werken aan het voorkomen en bestrijden van voortijdig schoolverlaten hadden een informatiestand op de bijeenkomst.

Waar ben je trots op?
Stadsfilosoof Barry van ’t Padje opende de bijeenkomst met de vraag om succesverhalen. En dat is niet vreemd, de cijfers laten een fikse daling in voortijdig schoolverlaters zien ten opzichte van voorgaande jaren. “We hebben het afgelopen jaar veel jongeren aan een leerbaan geholpen. Daar zijn we trots op�, aldus Marriët Heestermans van Flevotalent. Een van de organisaties die de voortijdig schoolverlaters helpt verder te komen.

Tetris
René Westerbeek is trots op de geboekte resultaten sinds de eerste meting in 2004. Toch blijft er ruimte voor verbetering, de doelstelling voor 2010 is dan ook 10% of minder uitval. De meeste jongeren vallen voortijdig (dus voor het behalen van een Startkwalificatie) uit op het MBO. Dat komt volgens de experts omdat deze jongeren minder gericht zijn op theorie en meer op praktijkleren. Een leerbaan is bijvoorbeeld een goed alternatief voor deze jongeren. De verschillende Almeerse activiteiten rondom voortijdig schoolverlaten zijn door Taskforce VSV in beeld gebracht. En wel op een vrij originele manier. In de vorm van een Tetrisspel zijn de activiteiten onderverdeeld naar preventie, curatie en multidisciplinaire zorgstructuren in de leeftijdsrange van 0 tot 23 jaar.

Jannette Klaver van de Taskforce VSV pleit voor een vroege start: “We moeten al preventief inzetten op een jonge leeftijd. Tijdens het primair onderwijs zijn de eerste signalen van dreigende uitval al te zien. Hier moeten we veel meer mee doen. Er is geen enkelvoudige oplossing voor het probleem te vinden, redenen van uitval zijn altijd meervoudig. Vooral jongeren het gevoel geven dat ze ertoe doen, dat blijkt uit meerdere onderzoeken een essentiële beschermende factor�.
Andere gebieden waar veel op gewonnen kan worden zijn: betere begeleiding van de studiekeuze en betere begeleiding tijdens stages.

Veelkoppig monster
René Westerbeek van de Gemeente Almere: “Voortijdig schoolverlaten is als een veelkoppig monster, er zijn veel verschillende redenen voor uitval. Dit vereist een bredere aanpak.�
Tussen de presentaties door hield Stadsfilosoof Barry de conversatie gaande.

Marriët Heestermans, die nu commentaar gaf als moeder in plaats van expert, vindt het huidige onderwijs te zeer gericht op te behalen cijfers. Talent lijkt volgens haar ondergeschikt aan de beoordeling op kennis. Mevrouw Ten Bos van ROC Flevoland was het hiermee eens. “De jongeren van nu zijn niet meer zoals ik vroeger was. We moeten naar hun behoefte toegroeien. Dat betekent bijvoorbeeld voor MBO onderwijs inzien dat talent ligt in het doen, niet in het weten�, aldus mevrouw Ten Bos.

Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse van project Almeerkans
Eva Lobbes van Rebelgroup Advisory presenteert een vernieuwend onderzoek. “Oorspronkelijk komt de maatschappelijke kosten en baten analyse uit de harde sector, zoals infrastructuur. Om deze analyse ook toe te passen in de zachte sector is eigenlijk niet gebruikelijk. Dit blijkt echter een uitstekende manier om te kijken of een project rendabel is�, aldus Eva Lobbes. De resultaten van de analyse van project AlmeerKans blijken erg positief: een rendement van 40 – 50 % In absolute termen is het saldo van baten en lasten € 45.000,- tot € 55.000,- per deelnemer.
Almeerkans, dat is ontwikkeld en wordt uitgevoerd door psychologisch advies- en onderzoeksbureau Mind at Work, kent een succesrate van 85%.

Uiteindelijk was iedereen zeer positief gesteld over de bijeenkomst. De experts zijn blij dat de handen ineen worden geslagen. Mevrouw Cronie van ROC Flevoland vond het een vruchtbare bijeenkomst. “Ik ben blij dat veel instellingen samen willen werken. Werk afstemmen op elkaar maakt het veel efficiënter. Ga zo door!�, aldus mevrouw Cronie.

De verschillende Almeerse activiteiten rondom voortijdig schoolverlaten werden ’s avonds tijdens de Politieke Markt ook aan de raad gepresenteerd.
Provincie:
Tag(s):