vrijdag, 16. mei 2008 - 15:38

Exploitatie prostitutie volledig vergunning-plichtig

Groningen

De exploitatie van prostitutie wordt volledig vergunningplichtig, zodat ook escortbedrijven een vergunning moeten aanvragen. Daarnaast moeten alle zelfstandig werkende prostituees zich laten registreren en wil het kabinet klanten strafbaar stellen die gebruik maken van illegale prostitutie. De ministerraad heeft op voorstel van de ministers Hirsch Ballin, Ter Horst en Donner ingestemd met een brief aan de Tweede Kamer over dit onderwerp.

De maatregelen zijn nodig omdat er nog steeds te veel misstanden zijn in de prostitutiebranche. Zo blijft de aanwezigheid van mensenhandel een probleem.

Het kabinet wil dat voor alle vormen van prostitutie een verplichte vorm van regulering gaat gelden. Dit wordt vastgelegd in de Kaderwet vergunningen prostitutie die door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in samenwerking met de minister van Justitie wordt voorbereid. Deze kaderwet vormt voor de gemeenten de basis waarbinnen zij het gemeentelijk prostitutiebeleid kunnen vormgeven.

Naast de vergunningplicht die ook voor de escortbranche zal gelden, komt er een landelijk register voor de escortbranche. Dit register is nodig omdat escortbedrijven niet locatiegebonden zijn en daardoor met hun werkzaamheden eenvoudig de gemeentegrenzen kunnen overschrijden. Het landelijk register maakt het toezicht en de handhaving eenvoudiger.
Provincie:
Tag(s):