zaterdag, 19. april 2008 - 23:24

Explosieve chemicalien onschadelijk gemaakt

Dordrecht

De Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR) heeft vrijdagavond 18 april samen met de brandweer een drietal flesjes met explosieve chemicaliën bij een fijnmetaalbedrijf aan Vierlinghstraat onschadelijk gemaakt. De flesjes stonden in een speciale buitencontainer samen met andere chemicaliën die het bedrijf wilde afvoeren.

Bij de inventarisatie van de stoffen bleek dat in deze flesjes picrinezuur zat en is de politie vrijdagmiddag gewaarschuwd. Normaal gesproken is deze stof niet explosief. Aangezien de flesjes minimaal tien jaar in de container hebben gestaan, is het zuur uitgedroogd ofwel gekristalliseerd. In deze vorm is picrinezuur instabiel en dus explosief. In principe is aanstoten voldoende voor een explosie.

Het vervoeren van dergelijke explosieve chemicaliën is verboden. De flesjes moesten daarom ter plekke onschadelijk worden gemaakt. Daarvoor is de expertise ingeschakeld van de DCMR. Die heeft de bak waarin de flesjes stonden gevuld met warm water. De buitenste kristallen werden hierdoor vloeibaar. Tevens werd op die manier de dop soepel. Na enige tijd is de dop voorzichtig open gedraaid, waardoor het water zich kon vermengen met het zuur en het explosiegevaar was geweken. Rond 23.00 uur kon het sein veilig worden gegeven en is een begin gemaakt met het afvoeren van de chemicaliën. Gezien de geringe hoeveelheid is er geen gevaar voor de omgeving geweest.
Provincie:
Tag(s):