dinsdag, 1. juli 2008 - 0:56

Expositie Zeeuws Kompas

Kapelle

Het Zeeuws Kompas is een visie en plan van aanpak voor de opvang en het voorkomen van opvang van kwetsbare personen in Zeeland. Het Zeeuws Kompas is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van de Regionale Commissie Verslavingszorg Zeeland (RCVZ).

Dit is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Vlissingen, Middelburg, Terneuzen en Goes.

De provincie Zeeland en alle instanties die in het brede veld van maatschappelijke opvang en geestelijke gezondheidszorg actief zijn, zijn nauw betrokken geweest bij het opstellen van dit Zeeuws Kompas.
Ter gelegenheid van de verschijning van het Zeeuws Kompas is een reizende fototentoonstelling gemaakt onder de titel 'Geen thuis, wel een toekomst'. De foto's laten vijf cliënten van verschillende instanties zien.

Ook vertellen deze cliënten hun eigen verhaal: in welke situatie bevinden zij zich nu? Hoe is het zo gekomen en hoe zien zij hun toekomstbeeld? Aan de expositie werkten vijf Zeeuwse fotografen mee. De expositie trekt dit jaar door Zeeland.

Van 8 tot en met 30 juli is de expositie te zien in Bibliotheek Kapelle.
Kijk voor meer informatie op www.zeeland.nl/zeeuwskompas
Provincie:
Tag(s):