dinsdag, 22. april 2008 - 17:39

Extra financiële injectie GGD Flevoland

Almere

Het college van Almere stelt de gemeenteraad voor om GGD Flevoland vanaf 2009 jaarlijks € 238.000 extra toe te kennen. Met de toekenning van extra budget is de GGD beter toegerust op de wettelijke taken die zij op grond van de Wet collectieve preventie volksgezondheid moet uitvoeren. Dit heeft de gemeente Almere dinsdag laten weten.

Kinddossier
De extra middelen zijn onder andere bedoeld voor de wettelijk verplichte invoering vanaf 2009, van het Elektronisch Kinddossier. Via dit elektronisch dossier worden signalen van instanties bijeen gebracht zodat kinderen beter gevolgd kunnen worden.

Bestrijding infectieziekten
Daarnaast kan de GGD met het geld de afdeling infectieziektebestrijding versterken. Deze versterking is nodig omdat de dreiging van infectieziekten de laatste jaren sterk toeneemt. De GGD moet goed op deze risico’s zijn voorbereid.

Hygiënezorg
Ook de technische hygiënezorg van de GGD heeft versterking nodig. De uitvoering van deze wettelijke taak voldoet op dit moment niet aan de landelijke richtlijnen. Met de extra middelen kan dat wel.

Epidemiologie
De afdeling Epidemiologie krijgt tot slot ook meer middelen. Deze afdeling doet onderzoek naar de gezondheidssituatie van de inwoners in Flevoland. De informatie is van groot belang om gericht beleid te kunnen ontwikkelen. Daarbij is een structurele update van de monitor volksgezondheid nodig om aan de vragen van de gemeente op dit gebied te kunnen voldoen.
Provincie:
Tag(s):