donderdag, 8. mei 2008 - 9:38

Extra geld voor Justitiële Jeugdinrichtingen

Den Haag

In de periode 2008-2013 zal er ruim 285 miljoen euro geïnvesteerd worden in de Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI’s). Het gaat om een oplopende reeks bedragen van 31,2 miljoen euro in 2008 tot 51,7 miljoen euro in 2013. Dat schrijft staatssecretaris Albayrak van Justitie mede namens minister Hirsch Ballin van Justitie en minister Rouvoet voor Jeugd en Gezin in een brief aan de Tweede Kamer.

Met de middelen, die beschikbaar worden gesteld vanuit de Justitiebegroting, worden de kwaliteitsverbeteringen bekostigd die de staatssecretaris heeft aangekondigd naar aanleiding van de rapporten van de gezamenlijke Inspecties en de Algemene Rekenkamer over de JJI’s.

Er wordt onder andere voorzien in extra gedragswetenschappers, verhoging van het opleidingsniveau van de medewerkers, verkleining van de groepsgrootte van 12 naar 10 jeugdigen, verbetering van de medische zorg, de aanpak van agressie en geweld binnen de JJI’s en een betere begeleiding van de jeugdigen tijdens én na afloop van het verblijf in een JJI.
Provincie:
Tag(s):