maandag, 3. maart 2008 - 13:04

Extra geld voor keurmerk veilig ondernemen

Amsterdam

Minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) trekt dit jaar 350.000 euro extra uit om winkelgebieden en bedrijventerreinen aan een keurmerk veilig ondernemen te helpen. Het geld komt bovenop de 1 miljoen euro die hiervoor elk jaar beschikbaar is. Dit maakte Ter Horst bekend bij het uitreiken van de tweede ster bij het keurmerk voor het winkelgebied Kalverstraat/Nieuwendijk in Amsterdam.

Winkelgebieden en bedrijventerreinen krijgen het keurmerk veilig ondernemen met één ster als de ondernemers, de gemeente, politie en brandweer samen afspraken maken over veiligheid en die vastleggen in een overeenkomst. Ze krijgen een tweede ster als er ook afspraken worden gemaakt over de omgeving van het winkelgebied of bedrijventerrein, bijvoorbeeld over parkeergarages of fietsenstallingen in de buurt. Een derde ster volgt als minstens 60 procent van de ondernemers ook specifiek aandacht besteedt aan de veiligheid in de eigen winkel of het eigen bedrijf zelf.

Sinds de start in 2000 zijn er inmiddels 163 winkelgebieden en 170 bedrijventerreinen met een keurmerk. De belangrijkste problemen waar de aandacht zich op richt zijn inbraak, winkeldiefstal, gevoelens van bedreiging en onveiligheid en overlast van groepen jongeren. Uit een enquête onder ondernemers blijkt dat de maatregelen effect hebben: de veiligheidsproblemen worden minder. Het nemen van collectieve maatregelen leidt bovendien tot lagere kosten per bedrijf.
Provincie:
Tag(s):