maandag, 4. februari 2008 - 15:49

Extra geld voor retrofit roetfilters voor vrachtwagens

Den Haag

Minister Jacqueline Cramer van Ruimte en Milieu en minister Camiel Eurlings van Verkeer en Waterstaat hebben nogmaals extra geld vrijgemaakt voor de subsidieregeling voor retrofit-roetfilters op vrachtwagens in 2008.

Het gaat om 9 miljoen euro, waarvan VROM 7 miljoen beschikbaar heeft gesteld en 2 miljoen uit de begroting van V en W komt. De nieuwe subsidievoorwaarden zijn in nauw overleg met de branche-organisaties tot stand gekomen.

Voor zwaardere vrachtwagens wordt het subsidiebedrIn november vorig jaar was al € 25 miljoen extra voor deze regeling in 2008 beschikbaar gesteld, maar dit budget was niet voldoende om alle vrachtwagens die veel in de milieuzones gaan rijden met subsidie van een roetfilter te voorzien. ag verlaagd.
Categorie:
Tag(s):