woensdag, 5. november 2008 - 9:22

Extra geld voor verbeteren luchtkwaliteit in Gelderland

Gelderland

De luchtkwaliteit blijft voor de provincie Gelderland onveranderd belangrijk. Al snel nadat het coalitieakkoord een feit was is fors geinvesteerd in maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Een voorbeeld daarvan is het opzetten van een netwerk van aardgastankstations om duurzame mobiliteit te stimuleren.

Om meer projecten uit te kunnen voeren stellen Gedeputeerde Staten voor om de komende drie jaar 7,5 miljoen euro extra te investeren in de aanpak van de luchtproblematiek.

Van dit bedrag zal 2,4 miljoen euro gaan naar fijnstofmaatregelen in de landbouw. Door het plaatsen van luchtwassers bij varkensbedrijven en door vernevelingsinstallaties in pluimveestallen kan de fijn stof bijdrage door de landbouw flink worden gereduceerd. Ook zal een gedeelte van het geld te goede komen aan het verder ontwikkelen van innovatieve maatregelen zoals het afvangen van fijn stof door bomen nabij landbouwbedrijven.

Een tweede thema waar Gedeputeerde Staten met 1,6 miljoen euro in investeren is het stimuleren van schoon vervoer. Het vrachtverkeer in Gelderland levert een grote, maar niet positieve, bijdrage aan de luchtproblematiek. De provincie wil het rijden van vrachtwagens op Liquid Natural Gas (LNG) stimuleren, dat is namelijk schoner dan de traditionele brandstoffen. Het voorstel is om in de provincie op vijf plekken een tankstation te plaatsen waar ook LNG getankt kan worden.
Daarnaast blijft de provincie het rijden op biogas aanmoedigen.

Een derde maatregel ligt op het terrein van de provinciale en gemeentelijke wegen. Hiervoor wordt 3,5 miljoen euro vrijgemaakt. Om de luchtkwaliteit langs provinciale wegen te verbeteren is een aantal maatregelen denkbaar, bijvoorbeeld het plaatsen van verkeersregel-installaties en een efficientere doorstroming van verkeer. In Gelderland zullen in ieder geval de N348 bij Zutphen en de Pleijroute worden aangepakt, naast knelpunten in de Vallei en de Stadsregio.
Provincie:
Tag(s):