woensdag, 16. april 2008 - 21:26

Extra glastuinbouw belangrijke economische impuls NOP

Noordoostpolder

De stichting Glastuingebied NieuwLand start een project om meer tuinders naar het gebied in de Noordoostpolder te trekken. Op woensdag 16 april ondertekenden gedeputeerde Landbouw, Andries Greiner en het stichtingsbestuur bestaande uit Liesbeth Zonderland en Wobbe Bouwma, tussen de trostomaten, een overeenkomst bij glastuinbouwbedrijf Prinsenland.

Prinsenland vestigde zich vorig jaar in het Luttelgeester glastuinbouwgebied. Het bedrijf is afkomstig uit het westen van het land. Met de ondertekening verleent de provincie aan de stichting een subsidie van € 137.500,- voor een periode van vijf jaar. De subsidie wordt ingezet om een campagne op te zetten om het imago van het gebied te verbeteren en een gerichte acquisitie richting tuinders in het westen van het land te plegen.

De Nederlandse glastuinbouw is een innoverende sector die op zoek is naar nieuwe en ruime locaties. De sector is van oudsher in de nabijheid van steden gevestigd. De steden groeien en dat leidt tot een strijd om de ruimte die vaak in het nadeel van de tuinder uitvalt. Dit biedt kansen voor Nieuwland.

Het streven is om binnen vijf jaar 450 hectare glastuinbouw in de Noordoostpolder te vestigen. Wanneer het project in zijn volle breedte wordt gerealiseerd zal de sector ca. 800 miljoen euro investeren. Er zullen naar verwachting zo’n 1800 primaire arbeidsplaatsen bijkomen en 450 arbeidsplaatsen voor aanvullende werkgelegenheid.

De vestiging van nieuwe glastuinbouwbedrijven leidt tot versterking van lokale en regionale economie. Bij primaire arbeid gaat het niet alleen om productiewerk, maar ook om kaderpersoneel in de tuinbouw. Ook heeft de realisatie effecten voor toeleverende en dienstverlenende bedrijven in de regio. Het initiatief wordt door de dorpsbewoners, de tuinbouwsector en zittende grondeigenaren gesteund.

De Provincie Flevoland is enthousiast over deze ontwikkeling. ‘We zijn samen met de gemeente Noordoostpolder druk bezig om de economie in Noordelijk Flevoland te versterken. Dit project kan rekenen op een breed draagvlak van de regio en is een initiatief van de tuinders zelf. Als overheid willen we dit soort initiatieven steunen. Het betekent een belangrijke economische impuls voor de Noordoostpolder en dus voor Flevoland,’ zo stelt Andries Greiner.
.
Provincie:
Tag(s):