woensdag, 20. februari 2008 - 9:09

Extra inzet voor sport in Friesland

Provincie Friesland gaat zich extra inzetten om het sporten in Friesland te bevorderen. Daarvoor zijn drie koersaccenten uitgewerkt in het provinciale sportbeleid: het stimuleren en ondersteunen van breedtesport, het scouten en ondersteunen van sporttalenten en het verankeren van Friese sporten in sportopleidingen en onderwijs.

De provincie heeft een stimulerende rol op het gebied van sport richting gemeenten. Met het stimuleren en ondersteunen van breedtesport wil zij een heldere en toegankelijke sportinfrastructuur voor alle inwoners realiseren. Ook wil ze hiermee mensen die niet of nauwelijks bewegen, aanzetten tot sporten. Daarbij heeft de provincie ook zeker het gezondheidsbelang voor ogen, zoals het voorkomen van overgewicht en diabetes.

Naast het promoten van sporten voor iedereen, richt de provincie ook aandacht op de Friese sporttalenten. Zij wil zich inzetten om deze talenten te begeleiden naar de topsport en aanstormende talenten te scouten.

Tenslotte zet de provincie zich in om de typisch Friese sporten te stimuleren: kaatsen, skûtsjesilen, fierljeppen en Frysk damjen. Daarvoor wil zij deze sporten verankeren in sportopleidingen in Friesland en in de sportlessen in het reguliere onderwijs.
Provincie:
Tag(s):