dinsdag, 22. april 2008 - 19:44

Extra maatregelen om terugkeer afgewezen Chinezen te bevorderen

Den Haag

Staatssecretaris Albayrak heeft extra maatregelen genomen om te bevorderen dat de groep Chinese asielzoekers na afwijzing van hun asielverzoek terugkeren naar China. Dat schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer.

Het uitgangspunt dat mensen gedurende de behandeling van hun asielaanvraag niet in vreemdelingenbewaring gesteld worden, blijft overeind. Waar mogelijk wordt na de afwijzing van de asielaanvraag overgegaan tot vreemdelingenbewaring.

Tijdens hun verblijf in de Tijdelijke Noodvoorziening Vreemdelingen moeten de Chinezen zich twee maal per dag melden. Ook moeten zij blijven binnen de grenzen van de gemeente waar zij worden opgevangen. De staatssecretaris heeft de de vreemdelingenpolitie opdracht gegeven om te het toezicht rond de verblijfplaatsen van de vreemdelingen te intensiveren.

Van alle Chinezen zijn vingerafdrukken afgenomen. Wanneer zij zich toch aan het toezicht onttrekken en later in de illegaliteit worden aangetroffen kunnen zij door vreemdelingenpolitie en arbeidsinspectie worden geïdentificeerd. Ook dan wordt waar mogelijk overgegaan tot vreemdelingenbewaring.
Provincie:
Tag(s):