woensdag, 12. november 2008 - 21:36

Extra maatregelen tegen geweld hulpverleners

Den Haag

Om de pakkans van de daders van agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak te vergroten, geeft minister Ter Horst de politie één miljoen euro voor technologische hulpmiddelen. Deze hulpmiddelen moeten helpen bij het identificeren en vervolgen van deze daders. Dit heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) woensdag 12 november bekendgemaakt.

Daarnaast komt er een landelijk kennis- en expertisecentrum dat werkgevers adviseert en ondersteunt bij het verhalen van schade op de dader. Verder gaat Ter Horst met de sector Rijk en de politie afspraken maken over het verplicht melden en registeren van incidenten. In die sectoren moet voortaan een werkgeversreactie binnen 48 uur na het voorval de norm worden.

Deze maatregelen zijn bedoeld om daders van agressie en geweld tegen hulpverleners en andere werknemers met een publieke taak nog beter aan te pakken. De maatregelen zijn een aanvulling op en verdere uitwerking van het programma Veilige Publieke Taak.

Met de maatregelen wil minister Ter Horst ervoor zorgen dat de pakkans omhoog gaat en de daders snel verantwoordelijk gesteld worden voor hun gedrag en de schade die daaruit voortvloeit (lik op stuk).

Pakkans omhoog
Camera’s en andere technologische hulpmiddelen (zoals audio-apparatuur) vergemakkelijken het identificeren van verdachten. Ook kunnen deze middelen een bijdrage leveren aan het versterken van het bewijs in een rechtzaak. Daarom geeft Ter Horst één miljoen euro aan de politie om technologische hulpmiddelen in te zetten die het opsporen en vervolgen van verdachten verbeteren.

Op basis van een inventarisatie van bestaande initiatieven, zullen politie en het ministerie van BZK deze proef concreet inrichten. Eerder dit jaar stelde minister Ter Horst ook geld beschikbaar voor een proef met camera’s op ambulances.

De voorbereidingen voor deze proef zijn in volle gang. In ieder geval zullen de gemeente Den Haag en het Universitair Medisch Centrum Groningen hieraan meedoen. Ook de Veiligheidsregio Rotterdam heeft aangegeven graag deel te nemen aan deze pilot.

Voor het vergroten van de pakkans zijn meldingen en/of aangiften tegen de dader belangrijk. Naast werknemers kunnen ook de werkgevers aangifte doen. Minister Ter Horst wil met de werkgevers in de sectoren die onder haar verantwoordelijkheid vallen afspreken dat zij dit in ieder geval bij fysiek geweld standaard doen. In die sectoren moet ook het melden en registeren van incidenten verplicht wordt.

Lik op stuk
Daders moeten snel na het plegen van de daad verantwoordelijk worden gesteld voor hun gedrag en de veroorzaakte schade. Hiermee wordt een belangrijk signaal gegeven naar het slachtoffer, de dader én de samenleving.

Toch blijkt uit het onderzoek ‘Het verhaal bij de daad voegen’ dat werknemers, werkgevers en verzekeringsmaatschappijen de schade niet of weinig verhalen op de daders. De bestaande wettelijke mogelijkheden worden onvoldoende benut.

Belangrijke oorzaak is dat er onvoldoende kennis en expertise is bij de organisaties. Daarom wil Ter Horst een landelijk kennis- en expertisecentrum oprichten dat werkgevers ondersteunt en adviseert.

Hoe dat centrum precies vorm moet krijgen, wordt nu onderzocht. Een concreet voorstel wordt begin 2009 naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarnaast gaat zij met de minister van Justitie bespreken hoe bestaande procedures eenvoudiger kunnen.
Provincie:
Tag(s):