dinsdag, 7. oktober 2008 - 19:52

Extra steun koopkracht chronisch zieken, gehandicapten en ouderen

Den Haag

Het kabinet trekt ruim € 0,4 miljard extra uit voor de koopkracht van chronisch zieken, gehandicapten en ouderen. Dit schrijft minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mede namens staatssecretaris Bussemaker van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de bewindspersonen van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer.

Donner kondigt in de brief een pakket maatregelen aan om de inkomenseffecten van het afschaffen van de regeling voor buitengewone uitgaven te verbeteren. De zogenoemde BU-regeling wordt in 2009 vervangen door de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten. De maatregelen zijn genomen na overleg met de sociale partners en de CG-raad.

Het kabinet stelt onder meer voor om in 2009 het forfait voor chronisch zieken en gehandicapten met € 50 en het arbeidsongeschiktheidsforfait met € 125 te verhogen. Daarnaast gaat de zorgtoeslag voor alleenstaanden omhoog. Het kabinet reserveert ook € 50 miljoen om in overleg met de CG-raad te komen tot een betere afbakening van de doelgroep die het chronisch-ziekenforfait ontvangt. Omdat de afschaffing van de BU-regeling gevolgen heeft voor bijna alle ouderen, heeft het kabinet verder besloten om de koopkracht van ouderen te verbeteren. Daarvoor gaat de AOW-tegemoetkoming omhoog en wordt de inkomensgrens voor de ouderenkorting verruimd. In totaal komt € 0,2 miljard van het aanvullende pakket maatregelen ten goede van ouderen.

Het kabinet schaft de huidige regeling voor buitengewone uitgaven met instemming van de Kamer in 2009 af omdat de kosten fors oplopen (van € 125 miljoen in 1995 naar € 2 miljard in 2006). Bovendien wordt de regeling meer en meer gebruikt door mensen die niet chronisch ziek of gehandicapt zijn. Donner meldt in zijn brief dat op basis van de voorlopige aangiftegegevens over 2007 de kosten van de regeling voor buitengewone uitgaven in 2008 naar schatting € 0,4 miljard hoger uitvallen en op € 2,4 miljard zullen uitkomen. De nieuwe regeling moet meer recht doen aan de situatie van chronisch zieken en gehandicapten, onder wie ook veel ouderen.
Categorie:
Tag(s):