maandag, 22. december 2008 - 17:55

Extra subsidie voor Stichting Alde Fryske Tsjerken

De Stichting Alde Fryske Tsjerken heeft van de Provincie Fryslân een extra subsidie van 80.000 euro toegezegd gekregen voor 2009. Met deze eenmalige middelen wil de stichting de contacten intensiveren met de Plaatselijke Commissies, de donateurswerving een nieuwe impuls geven, en de fondswerving.

De extra financiële ruimte die de stichting van de provincie krijgt, is vooral nodig omdat de stichting een belangrijke rol wil spelen in het Deltaplan Fryske Tsjerken. Dat is één van de tien speerpunten van het provinciale beleid, zoals die zijn vastgelegd in de nota Fryske Fiersichten. Het is voor de stichting een grote uitdaging om die sleutelrol op zich te nemen.

De donateurs is inmiddels gevraagd om actief mee te werken aan de donateurswerving. Iedere donateur heeft deze week bij het nieuwste nummer van het ledenblad de Keppelstok twee foldertjes gekregen waarmee buren, familie of vrienden benaderd kunnen worden om zich ook aan te sluiten bij de stichting. Het aantal donateurs is de laatste jaren stabiel, rond de 3300.

De stichting heeft ambitieuze plannen ten aanzien van restauratie en onderhoud in 2009. Zo wordt de kerk van Ter Idzard gerestaureerd en zijn er voornemens om te beginnen met de restauratie van de kerken in Sint Jacobiparochie en Kortezwaag. Meer hierover valt te lezen in het nieuwste nummer van de Keppelstok, dat deze week bezorgd is bij de donateurs.

De stichting Alde Fryske Tsjerken heeft 39 kerken overgenomen in dorpen waar het financiële en bestuurlijke draagvlak voor de instandhouding te klein geworden was. Plaatselijke Commissies verzorgen activiteiten en geven een nieuwe invulling aan het gebouw. Ze vormen het ‘gezicht’ van de stichting binnen de dorpsgemeenschappen.
Provincie:
Tag(s):