vrijdag, 27. juni 2008 - 11:08

Extra trein traject Leeuwarden-Sneek

Een derde trein per uur op het traject Leeuwarden-Sneek is een stap dichterbij gekomen. Het College van Gedeputeerde Staten is akkoord gegaan met de aanbieding van spoorwegbeheerder ProRail om het spoor bij Sneek aan te passen. Voor een bedrag van zes miljoen euro past ProRail het spoor bij het station Sneek-Noord aan, met de aanleg van een inhaalspoor. Met deze aanpassing wordt het mogelijk een derde trein per uur in beide richtingen te laten rijden op dit baanvak. De aanpassing van het spoor wordt gefinancierd uit de zogenaamde ‘BDU-middelen’ waaruit de provincie onder meer de reconstructies aan infrastructuur kan realiseren.

Arriva - tot 2020 concessiehouder op de Friese spoorlijnen - kan na afronding van de werkzaamheden, naar verwachting, in december 2010 de extra treinrit in de dienstregeling opnemen. Daarvoor bestelt Arriva in Zwitserland een extra Stadler trein. De kosten voor de provincie voor het laten rijden van een extra rit per uur in beide richtingen, bedragen 1,3 miljoen euro per jaar. Deze kosten worden vanuit de beschikbare middelen voor openbaar vervoer gefinancierd.

De wens om de treinbediening op dit traject uit te breiden is al aangegeven in het Provinciaal Verkeer- en Vervoersplan uit 2006. Met de uitbreiding op dit traject speelt de provincie in op de vraag naar openbaar vervoer èn de verbetering van de kwaliteit. Naar verwachting zal in 2009 met aanleg van het inhaalspoor bij station Sneek Noord worden gestart.

Gedeputeerde Piet Adema is blij met de komst van de extra trein: “Op het traject Leeuwarden - Sneek is vraag naar meer treinen, de vele forenzen en studenten maken veel gebruik van deze verbinding. Wij komen graag tegemoet aan die vraag. Het past ook zeer goed in de opwaardering van het openbaar vervoer per spoor waar wij mee bezig zijn, de komende jaren wordt op vele plaatsen in Fryslân aan het spoor gewerkt om het voor de reizigers nog beter te maken.�

Bijzonder aan de afspraken met ProRail is dat de provincie en ProRail een vaste prijs zijn overeengekomen voor de werkzaamheden en hebben vastgelegd wat wel en niet onder deze afspraak valt. Het is voor het eerst dat ProRail een dergelijke afspraak is aangegaan. Aanleiding om tot een vaste prijsafspraak te komen is de eerdere discussie over de kosten voor de realisatie van een aantal spoorbruggen in Fryslân, die uiteindelijk beduidend hoger waren dan oorspronkelijk werd aangegeven. Gedeputeerde Adema heeft, in lijn met de wens van Provinciale Staten, met succes de besprekingen met ProRail over een vaste prijsstelling afgerond.
Provincie:
Tag(s):