woensdag, 12. november 2008 - 21:14

Extra woningen aan statushouders in De Wolden

Zuidwolde

Gemeente De Wolden heeft met de woningcorporatie Actium afspraken gemaakt voor het beschikbaar stellen van extra huurwoningen aan statushouders, dit zijn immigranten van allochtone afkomst die een verblijfsstatus hebben gekregen.

Naast de woningen die nu al worden aangeboden aan de statushouders, gaat het nu om grotere woningen waar meerdere statushouders gezamenlijk in kunnen wonen. Het is gebleken dat een groot deel van de doelgroep alleenstaanden zijn. Het merendeel van de woningen die in De Wolden aangeboden worden zijn eengezinswoningen. Met deze afspraak willen De Wolden en Actium het aanbod beter op de vraag laten aansluiten.

De Wolden heeft, net als alle gemeenten in Nederland, de wettelijke plicht om mee te werken aan het huisvesten van deze mensen. De afgelopen jaren heeft De Wolden een aantal statushouders gehuisvest. Toch is de achterstand, opgebouwd in het verleden, nog steeds niet geheel ingelopen.

Daarnaast hebben alle gemeenten in Nederland een extra taakstelling gekregen voor een groep zogenaamde ‘pardonners’. Dit betreffen personen die op grond van het ‘Generaal Pardon’ een verblijfsstatus hebben verkregen en voor 2010 in Nederland gehuisvest moeten worden.

Wethouder Ank van der Ziel: ‘Het is lastig deze doelgroep te huisvesten in onze gemeente. We merken dat veel immigranten van allochtone afkomst zich graag in een grote plaats huisvesten met veel faciliteiten en gelijkgestemden. Toch blijven we ons uiterste best doen deze mensen te huisvesten in gemeente De Wolden. Vandaar deze afspraak met Actium om het woningaanbod beter aan te laten sluiten op de vraag.
Het realiseren van de verplichte taakstelling betekent een extra druk op de toch al krappe woningmarkt. Gelet op onze maatschappelijke verantwoordelijkheid vragen wij uw begrip’.
Provincie:
Tag(s):