zaterdag, 2. augustus 2008 - 10:28

Extra zorgplaatsen GGZ

Den Haag

Vrijdag 1 augustus heeft de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) de voorlopige toewijzing bekendgemaakt voor een aanbesteding van 272 extra zorgplaatsen en beschermde woonvoorzieningen in GGZ-instellingen. Dit meldt het Ministerie van Justitie op haar site.

Omdat er steeds meer gedetineerden met een psychische problematiek in penitentaire inrichtingen verblijven, heeft staatssecretaris Albayrak aangekondigd het aantal zorgplaatsen voor gedetineerden uit te breiden van 500 naar 1200.

De helft van deze 700 extra plaatsen wordt gerealiseerd binnen het gevangeniswezen. De overige 350 plaatsen worden ingekocht bij zorginstellingen; de 272 toegewezen plaatsen maken hiervan onderdeel uit.

De 272 plaatsen zijn toebedeeld aan negen instellingen verspreid over het land en worden de komende jaren gerealiseerd.
Provincie:
Tag(s):