vrijdag, 4. april 2008 - 22:14

EZ-subsidie voor versterking zakelijk toerisme in noordelijke Randstad

Amsterdam

De Stadsregio Amsterdam heeft voor het project ‘MICE meets metropolis’ een subsidie van ruim € 340.000 van het ministerie Economische Zaken ontvangen. Het project MICE moet de positie van de noordelijke Randstad (regio Amsterdam samen met regio Utrecht) op de internationale markt voor zakelijk toerisme flink versterken.

Doel is om in vijf jaar het aantal internationale congressen met 20% te laten groeien. In het project wordt samengewerkt door verschillende overheden uit de regio Amsterdam en Utrecht. De zakelijke toeristische markt is een belangrijke groeimarkt.

Niet alleen congressen, maar ook kleinere zakelijke bijeenkomsten, cursussen en productpresentaties, zijn een belangrijke bron van inkomsten voor toeristische bedrijven in onze regio. Deze groeimarkt vraagt niet alleen uitbreiding van bestaande voorzieningen en activiteiten, maar ook de ontwikkeling van nieuwe, onderscheidende producten.

De regio heeft hiervoor veel meer kansen dan nu benut worden, zowel in de steden Amsterdam en Utrecht, als in de plaatsen er omheen. Met het project ‘MICE meets metropolis’ willen de overheden zich sterk maken om de zakelijke markt voor de noordvleugel als gehéél meer te benutten en de regio beter te promoten. De positie op de internationale MICE-markt (MICE staat voor Meetings, Incentives, Conventions, Exhibitions) wordt met het project versterkt.

‘Met het MICE-project gaan we écht werk maken van de ontwikkeling van de metropool. Niet meer iedere stad alléén, maar juist het hele gebied. Met al zijn variëteiten, onverwachte plekken en overal enthousiaste, professionele toeristische ondernemers gaan we het gebied als totaal internationaal op de kaart zetten,’ aldus Hans Luiten, portefeuillehouder EZ van de Stadsregio Amsterdam en bestuurlijk trekker van dit project.

20% toename van het aantal internationale congressen
Het project moet leiden tot een toename van 20% van het aantal internationale congressen en zakelijke bijeenkomsten in 2012, ten opzichte van 2005, in de gehele noordelijke Randstad.

Als onderdeel daarvan moet Amsterdam in 2012 minimaal een plek zijn gestegen op de internationale top-tien van congresplaatsen, door uitbreiding van het MICE-aanbod naar de regio. In 2006 stond Amsterdam op de negende plaats. Om deze doelen te bereiken, richt het project zich op een betere afstemming van vraag en aanbod op de MICE-markt.

De volgende activiteiten staan daarbij centraal:
• ondernemers in de noordvleugel van de Randstad bekend maken met de MICE-markt en begeleiden bij de ontwikkeling van hun product of dienst
• het aanbod in de noordvleugel bekend maken bij meetingplanners en intermediairs
• Het MICE-aanbod integreren in de marketing en promotie van Amsterdam en Utrecht als internationale zakelijk toeristische bestemming.

Planning en financiering
De uitvoering van het project start na de zomer van 2008. In 2012 worden de eindresultaten gemeten. Het aantal internationale congressen en zakelijke bijeenkomsten in de noordvleugel wordt jaarlijks geïnventariseerd. De totale projectkosten zijn € 694.400,-.

De helft hiervan wordt gefinancierd vanuit Pieken in de Delta, een rijkssubsidie voor projecten die de economie versterken, zoals het aanboren van nieuwe markten in het toerisme. De andere helft wordt gefinancierd door de overheden zelf.
Provincie:
Tag(s):