maandag, 10. november 2008 - 17:36

'F-Ctrl aandacht voor fraudesignalen'

Den Haag

Het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS) en de Algemene Rekenkamer hebben een nieuw instrument tegen fraude bij de overheid ontwikkeld. Het instrument, genaamd “F-Ctrl, aandacht voor fraudesignalen�, ondersteunt overheidsorganisaties bij het vroegtijdig herkennen van fraudesignalen.

Het instrument is voor alle overheidsorganisaties via de website www.integriteitoverheid.nl beschikbaar.

De aanleiding voor dit nieuwe instrument is het dit jaar verschenen studierapport “Signaleren van Fraude� van de Algemene Rekenkamer. Doel van het instrument is meer inzicht te geven in het voorkomen en vroegtijdig signaleren van fraude en handvatten te bieden in het onderkennen en omgaan met de fraudesignalen.

Het rapport van de Algemene Rekenkamer beoordeelt welke factoren bij de vroegtijdige detectie van fraude een rol spelen. Hieruit blijkt onder andere dat bewustwording en inzicht bij managers binnen de overheid van groot belang is. Anders dan de titel doet vermoeden is het instrument ruimer toepasbaar dan alleen voor fraudesignalen. Het is ook toepasbaar bij signalen van andere integriteitsschendingen.

Projectleider Hans Benner van de Algemene Rekenkamer benadrukt de goede samenwerking met BIOS en het belang van een praktisch instrument als F-Ctrl. “De inzichten van het studierapport van de Rekenkamer bereiken daardoor op een toegankelijke manier een brede doelgroep.�

Marijn Zweegers, projectleider F-Ctrl bij BIOS is trots op de wijze waarop BIOS en de Algemene Rekenkamer van een papieren rapport een praktisch online instrument hebben kunnen maken.

Het instrument loodst de gebruiker op gestructureerde wijze door informatie op het gebied van kwetsbare processen en kwetsbaarheidsverhogende factoren en belicht vervolgens het uitvalrisico bij fraudesignalering in de fase van het opmerken, het melden en het oppakken van signalen.
Categorie:
Tag(s):