vrijdag, 31. oktober 2008 - 19:42

Fabriekhal Deprez beschermd monument

Tilburg

Het college heeft de voormalige stoomketelfabriek van de Gebroeders Deprez, een fabriekshal gelegen aan de Lange Nieuwstraat aangewezen als beschermd gemeentelijk monument. De voormalige Stoomketelfabriek van de Gebroeders Deprez uit Antwerpen neemt in de Spoorzone een bijzondere plaats in. Behoud van dit industriële erfgoed is onder andere van belang vanwege de historische waarde. De stoomketelfabriek was een belangrijke sociaaleconomische stimulans voor industriële ontwikkeling van de regio en van Tilburg als textielstad.

Daarnaast heeft het gebouw ook een belangrijke architectuurhistorische en typologische waarde. De architectuur van de voorgevel, de sheddaken en de draagconstructie geven het gebouw de typische fabrieksarchitectuur. Het sluit aan bij de architectuur van de nabij gelegen NS Werkplaats waarvan delen ook als industrieel erfgoed behouden blijven. Maar ook het materiaalgebruik en de ornamentiek maken het gebouw bijzonder. Tot slot is het Deprez-gebouw één van de laatste voorbeelden van historische bedrijfsgebouwen in de binnenstad van Tilburg.

Het pand verkeert bouwkundig in een matige staat en restauratie in combinatie met renovatie en hergebruik is noodzakelijk. De monumentencommissie heeft in juli ingestemd met een renovatie- en restauratieplan. De provincie stelde een substantiële subsidie van
€ 500.000,- in het vooruitzicht. Voor het verkrijgen ervan was aanwijzing als gemeentelijk monument een vereiste.

Architecten André van Stigt en B. Massop leggen op dit moment samen met het Monumentenfonds Brabant en de gemeente de laatste hand aan een renovatieplan. De restauratie en renovatie zal begin 2009 starten.
Provincie:
Tag(s):