dinsdag, 12. februari 2008 - 19:19

FC Groningen in Centrum voor Revalidatie UMCG

Groningen

De voltallige selectie van FC Groningen is woensdag 13 februari gast bij Centrum voor Revalidatie UMCG, locatie Beatrixoord. Zij verzorgen een sportmiddag voor in totaal negentig kinderen. Het doel van is om de integratie tussen kinderen met en zonder beperkingen te bevorderen.

Aan de middag doen zestig leerlingen van de Mythylschool in Haren mee en dertig kinderen van de basisschool CBS De Borg in Haren. De sportmiddag is een initiatief van Stichting de Nees, de Johan Cruyff Foundation en Pluryn en wordt georganiseerd door medewerkers van het revalidatiecentrum.

De kinderen worden rond het middaguur met de officiële spelersbus van FC Groningen van beide scholen opgehaald.

De middag is een initiatief van Pluryn, De Cruyff Foundation en Stiching de Nees. Pluryn ondersteunt mensen met een handicap bij wonen, werken, leren en vrije tijd. De Cruyff Foundation steunt en stimuleert wereldwijd sport en beweging voor kinderen met speciale aandacht voor jongeren met een handicap. Stichting de Nees verleent financiële steun aan organisaties en instellingen die werken op het gebied van zorgverlening aan jeugd, die door ziekte en/of invaliditeit hulp nodig hebben.
Provincie:
Tag(s):