maandag, 3. november 2008 - 9:59

Federatie Opvang verwacht meer daklozen door verscherpte regels

Amsterdam

Door de nieuwe verscherpte regels voor indicatiestelling dreigen duizenden mensen met een lichte handicap met ingang van 1 januari geen zorg meer te krijgen. Dat stelt de Federatie Opvang maandag in een brief aan staatssecretaris Jet Bussemaker (VWS).

De Federatie Opvang heeft staatssecretaris Bussemaker gevraagd de bezuinigingsmaatregelen in de AWBZ aan te passen. Onder de nieuwe regels zullen mensen met een psychiatrische stoornis of verstandelijke beperking die niet zelfstandig kunnen wonen, niet meer in aanmerking komen voor begeleiding uit de AWBZ.

Dat zal betekenen dat mensen vanaf 1 januari niet meer van de crisisopvang zouden kunnen doorstromen naar Begeleid Wonen bij gebrek aan begeleiding. De 8000 slachtoffers van huiselijk geweld en hun kinderen die jaarlijks in de vrouwenopvang terecht komen, zullen alleen nog bed, bad en brood krijgen. De ernstigste gevallen, waar heel ernstig geweld, psychiatrische problemen, en gedragsproblemen aan de orde zijn, zullen niet meer opgevangen worden, omdat dat voor de andere clienten door gebrek aan begeleiding niet te doen is. Ook de politie zal hier meteen de gevolgen van ondervinden doordat zij in ernstige situaties van huiselijk geweld geen vrouwen meer kunnen onderbrengen in de crisisopvang.
Provincie:
Tag(s):