woensdag, 2. april 2008 - 15:26

Feestelijke ondertekening Waddenglas

Sexbierum

Woensdagmiddag zijn de uitbreidingsplannen voor het glastuinbouwgebied nabij Sexbierum, genaamd Waddenglas, ondertekend. De provincie Friesland, de gemeente Franekeradeel en de Dienst Landelijk Gebied tekenden hiermee voor de ontwikkeling van een totaal gebied van ruim 200 hectare, waarvan 145 hectare uitgegeven wordt aan tuinders.

Voorafgaand aan de ondertekening spraken Rijkslandschapsarchitect Dirk Sijmons en de voorzitter van LTO Glaskracht Nico van Ruiten. Sijmons noemde het een gedurfde ontwikkeling met veel ambitie en elementen die het plan succesvol kunnen maken. Van Ruiten pleitte voor meer nieuwe locaties en innovatie.

Uniek in deze ontwikkeling is dat de drie partijen risicodragend grond kopen en flink inzetten op ruimtelijke kwaliteit. Maar liefst 35 hectare wordt ingericht als natuurgebied met rietzônes, zilte natuur en landschappelijke voorzieningen zoals beplanting ter accentuering en behoud van de kwelderwal. Ook worden er recreatieve voorzieningen zoals fiets- en wandelpaden aangelegd.

Via het project Waddenkas wordt ingezet om duurzame technieken zoals biovergisters en aardwarmte te benutten. De provincie bestudeert de mogelijkheid om warmte te winnen op drie kilometer diepte. Ook is de inzet om de lichtuitstraling met 98% te verminderen. Het wettelijke percentage is 95%.
Provincie:
Tag(s):