maandag, 29. september 2008 - 18:13

Feestelijke opening De Veste

Apeldoorn

De Veste is een nieuwbouwproject aan de Fabianusstraat in Zuid, vlakbij de Fabianuskerk. Het project is gerealiseerd door Landstad projecten in samenwerking met de gemeente.De nieuwbouw bestaat uit 33 woningen. Dinsdagmiddag 7 oktober vindt de feestelijke oplevering van deze woningen plaats.

Landstad projecten is een samenwerkingsverband tussen woon- en zorgorganisatie de Woonmensen en Le Clerq Planontwikkeling uit Deventer.

Naast 22 koopwoningen (patio’s) bestaat het project uit 11 zorgwoningen, die zich als het ware rond een hofje bevinden. De animo voor de nieuwe woningen is groot. Op dit moment staan nog vijf van de 22 patiowoningen te koop. De bewoners van de zorgwoningen kunnen, indien nodig, een beroep doen op zorg van verzorgingshuis Sainte Marie.

De realisatie van De Veste is onderdeel van het Masterplan Zuid: de herstructurering van de Apeldoornse wijk Zuid. De aanpak van de wijk stoelt op drie pijlers: sociaal, fysiek en economisch en is een gezamenlijk initiatief van gemeente, woningcorporatie De Goede Woning, Ons Huis, Woonmensen en Wisselwerk. Ook de wijkraad participeert in de aanpak.
Provincie:
Tag(s):