zaterdag, 7. juni 2008 - 20:38

Feestelijke opening recreatieve fietspaden

Zuidwolde

De gemeente De Wolden organiseert op woensdag 11 juni 2008 een feestelijke opening van de nieuwe recreatieve fietspaden in de gemeente en presenteert daarbij ook de nieuwe fietsbrochure ‘Van Aa’s naar Reest’. In totaal is er bijna twintig kilometer aan paden aangelegd, met name in de omgeving van Koekange, het geografische hart van De Wolden.

De Wolden heeft samen met onder meer het Recreatieschap Drenthe en de provincie de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in de aanleg van nieuwe recreatieve fietspaden. Ook zijn er samen met de gemeenten Hoogeveen en Staphorst fietspaden gerealiseerd.

De gemeente De Wolden bestaat tien jaar in 2008. De fietspaden zijn in deze periode ontwikkeld tot mooie recreatieve verbindingen tussen de vele kleurrijke dorpen die de gemeente rijk is. Per fiets is immers bij uitstek het gevarieerde landschap van De Wolden te beleven. Tevens vindt een groot deel van het fietspadennet aansluiting op dat van de omliggende gemeenten.

De aanleg van recreatieve fietspaden past binnen de Toekomstvisie ‘Actief en betrokken’. Hierin geeft de gemeente aan zich te willen profileren met het accent op recreatieve en toeristische mogelijkheden. Ook het onlangs herziene fietsplan De Wolden 2008 is een van de uitwerkingen hiervan.
Provincie:
Tag(s):